Każda firma powinna mieć wpisaną siedzibę oraz miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Niestety, utrzymanie biura pochłania sporo pieniędzy. Potrzebne jest także zatrudnienie osoby, która będzie odpowiadać za jego prowadzenie. Dlatego coraz więcej przedsiębiorców interesuje się usługami wirtualnego biura i inwestycją w nie. Takie agencje udostępniają adres, pod którym można zarejestrować działalność. Z tego powodu nie ma konieczności, aby fizycznie przebywać w danym miejscu. Zarejestrowanie własnego biznesu pod takim a nie innym adresem powoduje podniesienie prestiżu.

Wirtualne biuro a prawo

Dlaczego stosowanie usługi wirtualnego biura jest tak popularne? Odpowiedź tkwi w uwarunkowaniach prawnych, panujących na gruncie Rzeczypospolitej. Nie zabrania ono wprost posiadania fizycznej siedziby. Szczególnie ważne jest to dla przedsiębiorstw, stawiających na wirtualny rozwój, start-upów oraz przedstawicieli wolnych zawodów. Gdy takie usługi wkraczały na polski rynek, urzędy skarbowe odmawiały rejestracji firmy, uważając wskazanie konkretnego lokalu za warunek konieczny w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Dlaczego warto korzystać z wirtualnego biura?

Osoby korzystające z takich usług wymieniają wiele zalet takiego rozwiązania. Przede wszystkim, działanie pod wirtualnym adresem jest idealnym wyjściem dla tych, którzy chcą oddzielić życie prywatne od zawodowego, nie rejestrując firmy pod adresem domowym. Również korespondencja przychodzi pod wykupioną lokalizację. Organy kontrolne udają się do miejsc zarejestrowanych w CEiDG, więc rejestracja przedsiębiorstwa w prywatnym domu grozi wielogodzinnym sprawdzaniem dokumentów w obecności najbliższych przedsiębiorcy.

Nowa lokalizacja jest szansą na otrzymanie dodatkowych funduszy, niemożliwych do pozyskania prowadząc działalność pod obecnym adresem. Z takich usług skorzystają też firmy potrzebujące natychmiastowej poprawy wizerunku czy przedsiębiorcy, którzy dużo czasu przebywają w rozjazdach lub nie wykazują chęci samodzielnego prowadzenia biura.

Jak sprawdzić wirtualne biuro?

Sprawdzenie firmy, która oferuje swój adres polega na:

  • upewnieniu się, że posiada ona akt własności pomieszczenia znajdującego się pod podanym adresem albo posiada jakąkolwiek umowę, która reguluje wynajem takiego lokalu,
  • sprawdzeniu godzin otwarcia biura,
  • sprawdzeniu zakresu i czasu trwania usługi,
  • sprawdzeniu kwalifikacji pracowników administracji,
  • sprawdzeniu stanu archiwum, czyli miejsca przechowywania dokumentacji.

Kiedy skorzystać z usługi wirtualnego biura? Zmiana adresu może nastąpić w każdym momencie. Jednak wiąże się to z czasochłonnym wypełnianiem wniosków korygujących i składaniem ich w urzędach. Oczywiście wtedy trzeba uiszczać opłaty za każdą zmianę w działalności. Dodatkową pracę są zmuszeni wykonać kontrahenci, którzy muszą wprowadzać zmiany w swoich programach tak, aby kolejne faktury zostały bezbłędnie wypisane. Aby wybrać odpowiedniego oferenta, należy skonsultować się z osobami korzystającymi z tego typu usług i dowiedzieć się, jak przebiega taka wirtualna współpraca.

Więcej informacji
Na stronie https://wirtualne-biuro.eu dostępnych jest więcej informacji o usłudze wirtualnego biura.