Unia Europejska oferuje różnego rodzaju wsparcie dla właścicieli firm i osób, które dopiero rozważają założenie własnej działalności gospodarczej. Wysokość wsparcia, które można uzyskać, zależna jest od typu prowadzonej działalności, jej innowacyjności, a także wielkości firmy. Na największe benefity mogą liczyć mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać dotację, i na jakie konkretnie wsparcie mogą liczyć mikroprzedsiębiorstwa?

Mikroprzedsiębiorstwo: definicja

Zasady określające, jaka działalność określana jest mianem małego, średniego, albo mikroprzedsiębiorstwa, obejmują przede wszystkim liczbę pracowników oraz roczne obroty w kwocie netto. Mikroprzedsiębiorstwo to firma, która w ciągu ostatnich dwóch lat swojej działalności zatrudniała średnio rocznie nie więcej niż 10 pracowników i osiągnęła przychody netto oraz sumę aktywów nie wyższe niż równowartość 2 milionów euro, czyli (w zależności od aktualnego kursu euro) około niespełna 9 tys.200 zł.

Do mikroprzedsiębiorców zaliczają się też osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą: firmy niezatrudniające żadnych pracowników mogą korzystać z dotacji unijnych przeznaczonych dla mikroprzedsiębiorstw pod warunkiem, że ich dochody nie przekroczą podanej wcześniej kwoty. Chodzi tutaj o roczny obrót netto pochodzący ze sprzedaży towarów i usług czy też wszelkiego rodzaju innych operacji finansowych. Do limitu wlicza się sumę aktywów bilansu rocznego firmy.

Mikroprzedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność lub zatrudniający tylko kilku pracowników może korzystać ze statusu mikroprzedsiębiorcy i otrzymywać dotacje unijne przeznaczone dla tej grupy właścicieli firm.

Dotacje unijne dla mikroprzedsiębiorstw – na jakich zasadach?

Osoby, które już prowadzą firmę jednoosobową lub zatrudniającą do 10 pracowników rocznie (liczy się tutaj całkowita liczba etatów, do której wliczane są również osoby będące na długotrwałym zwolnieniu lekarski, urlopie macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym), a także takie, które dopiero zakładają tego typu działalność, mogą liczyć na dofinansowanie z Unii Europejskiej.

Wsparcie udzielane jest w ramach Programów Regionalnych poszczególnych województw, programu Inteligentny Rozwój oraz programu Polska Wschodnia. Dotacje przyznawane są ze względu obszar inwestycji i, jak czytamy na stronie Funduszy Europejskich, największe szanse na ich otrzymanie mają:

  • firmy zajmujące się pracami badawczymi i rozwojowymi o innowacyjnej tematyce,
  • działalność związana z informatyzacją i rozwijaniem handlu elektronicznego,
  • firmy prowadzące działalność za granicą, zwłaszcza w przypadku firm otwieranych na wschodzie kraju (wsparcie jest im zapewniane w ramach programu Polska Wschodnia).

W celu otrzymania dotacji przedsiębiorca powinien wybrać odpowiednią formę dofinansowania, sprawdzić terminy naboru wniosków (w zależności od rodzaju wsparcia, może to być nabór ciągły albo konkurs ze ściśle wyznaczonymi ramami czasowymi zgłoszeń), wypełnić wniosek i wzbogacić go o harmonogram działania i kosztorys. Następnie należy złożyć projekt wraz ze wszystkimi potrzebnymi dokumentami w określonej w harmonogramie instytucji i czekać na efekt weryfikacji zgłoszenia.

Rodzaje wsparcia dla mikroprzedsiębiorców

W ramach dotacji dla mikroprzedsiębiorstw można uzyskać wsparcie na start lub zastrzyk finansowy na działalność nowej bądź już działającej firmy. Dofinansowania w ramach programów unijnych może dotyczyć pokrycia potrzeb inwestycyjnych przedsiębiorstwa (takich jak np. konieczność zakupu nowego sprzętu, wymiana infrastruktury), wprowadzanie energooszczędnych technologii i innych rozwiązań proekologicznych lub podnoszenia kwalifikacji pracowników poprzez ich szkolenie czy skorzystanie z usług doradczych.

Oprócz dotacji przeznaczonych na zakładanie i rozwijanie działalności można także ubiegać się o inne rodzaje dofinansowania. Unia Europejska oferuje także wsparcie pozadotacyjne, polegające na udzielaniu pożyczek kredytów i poręczeń udzielanych przez pośredników finansowych na preferencyjnych warunkach w stosunku do zwykłej, komercyjnej oferty: oprocentowanie jest znacząco niższe, w przypadku takiej pomocy łatwiej jest też o zdolność kredytową dla firm.

Aby sprawdzić dokładnie, na jaki rodzaj pomocy można liczyć w przypadku konkretnego rodzaju działalności, warto skorzystać z wyszukiwarki dotacji unijnych dostępnej na rządowej stronie internetowej poświęconej funduszom europejskim lub skontaktować się z Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich.

Źródła:
https://zaradnyfinansowo.pl/dotacje-ue/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/fundusze-dla-firm/