Sprzedaż mieszkania nie jest tak prosta, jak mogłoby się wydawać. Nawet kiedy znajdziemy kupca musimy pamiętać o szeregu formalności niezbędnych do załatwienia. Warto zarezerwować sobie nieco wolnego czasu na załatwienia w urzędzie i zebranie dokumentów. Jeśli wszystkiego dopilnujemy, sprzedaż mieszkania można zrealizować szybko i bez dodatkowych kłopotów.

Jeszcze zanim przystąpimy do tworzenia ogłoszenia dotyczącego sprzedaży nieruchomości, warto zdecydować się na profesjonalną wycenę. Dzięki temu można mieć pewność, że oferta nie będzie zaniżona lub zawyżona. Rzeczoznawca określi wartość mieszkania na podstawie jego stanu, wielkości, lokalizacji i aktualnych cen rynkowych. Warto pamiętać, że sytuacja na rynku nieruchomości zmienia się dość dynamicznie, dlatego też określenie wartości mieszkania na własną rękę może być trudne.

Ustalenie stanu prawnego mieszkania

Niezwykle ważną kwestią jest ustalenie stanu prawnego nieruchomości. Dzięki temu kupujący może mieć pewność, kto i na jakich zasadach jest właścicielem mieszkania. Ustalenie stanu prawnego jest niezbędne do spisania umowy sprzedaży u notariusza. Bywa, że stan prawny mieszkania może nie być do końca jasny dla kupującego - wówczas najlepszym rozwiązaniem jest poproszenie o poradę doświadczonego prawnika lub notariusza.
Umowa przedwstępna

Gdy znajdzie się kupiec zainteresowany mieszkaniem i będzie chciał sfinalizować transakcję, warto spisać wcześniej umowę przedwstępną, która chroni interesy obu stron. Dokument można spisać w formie aktu notarialnego - będzie on potwierdzał, że w danym terminie strony podpiszą ostateczną umowę sprzedaży.

Potrzebne dokumenty

- W przypadku mieszkania własnościowego konieczne będzie odpis z księgi wieczystej. Można o niego wnioskować w Sądzie Administracyjnym lub poprzez Elektroniczne Księgi Wieczyste, musimy jednak znać numer księgi. Jeśli nie mamy takich informacji, wcześniej musimy ustalić te dane w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego.

- W zależności od sposobu nabycia mieszkania, kolejnym niezbędnym dokumentem jest akt notarialny kupna, sprzedaży, ustanowienia odrębnej własności lokalu lub poświadczenia sądowego o nabyciu spadku. Jeśli mieszkanie otrzymano w spadku, z Urzędu Skarbowego należy pobrać zaświadczenie o opłaceniu podatku od spadków i darowizn.

- Konieczne będzie pozyskanie zaświadczenia o braku zaległości wobec wspólnoty mieszkaniowej z urzędu miasta lub gminy, a także zaświadczenie o wymeldowaniu lokatorów mieszkania.

- Jeśli mieszkanie jest spółdzielcze, dodatkowo należy przygotować zaświadczenie o przysługiwaniu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz zaświadczenie o braku zaległości finansowych wobec spółdzielni. Takie zaświadczenia można dostać bezpośrednio od spółdzielni mieszkaniowej.

Umowa sprzedaży

Po zebraniu wszystkich dokumentów można podpisywać u notariusza umowę sprzedaży mieszkania. Jeśli strony wcześniej podpiszą protokół zdawczo-odbiorczy, mogą uniknąć nieporozumień podczas tzw. przekazywania mieszkania. W protokole tym strony potwierdzają stan techniczny nieruchomości. Jeśli mieszkanie jest sprzedawane w ciągu pięciu lat od jego nabycia, konieczne jest załatwienie ostatniej formalności, czyli pokrycie podatku od sprzedaży mieszkania.

Artykuł powstał przy współpracy z szukajlokum.pl