Koniecznie trzeba zdawać sobie sprawę, że największym problemem przedsiębiorców jest marnotrawstwo zasobów. Bardzo istotnym czynnikiem, który niekorzystnie oddziałuje na firmę, jest niska wydajność produkcji. W jaki sposób można zoptymalizować produkcję?

Mierzenie i badanie

Warto wiedzieć, że nie można pod żadnym pozorem próbować usprawiedliwić czegoś, o czym nie ma się praktycznie żadnych danych. Przedsiębiorca, który podejmie określone działania, nie będzie w posiadaniu informacji dotyczących tego, jakie spowodowały one skutki.

Ponadto właściciele firm muszą mieć punkt odniesienia. W przeciwnym razie nie będzie możliwe ocenienie uzyskanych efektów. Osoby, które są zainteresowane osiągnięciem poprawy wydajności produkcji, powinny mieć możliwość jej zmierzenia. Rekomendowane jest zatem stworzenie nie tylko systemu pomiaru informacji, ale również ich dalszego wykorzystania.

Świetnym rozwiązaniem będzie także gromadzenie informacji. Warto poinformować o tym fakcie swoich podwładnych. Powinni oni zostać włączeni w cały proces. Należy również dostosować zbieranie istotnych danych do możliwości swoich pracowników oraz produkcji. Można zaobserwować, że z roku na rok coraz większą popularnością cieszy się elektroniczne gromadzenie danych z określonych maszyn.

Ograniczenie papierowej dokumentacji i usprawnienie przepływu informacji

Koniecznie trzeba zdawać sobie sprawę, że oszczędność czasu będzie możliwa, jeżeli wszystkie dane będą gromadzone w systemie elektronicznym, a nie na papierze. Przedsiębiorca nie może liczyć na to, że osiągnie ponadprzeciętne wyniki dzięki przetwarzaniu określonych danych na kartkach. Godny uwagi jest fakt, że dokumentacja papierowa jest zupełnie niepotrzebnym obciążeniem dla naturalnego środowiska.

Ponadto usprawnienie przepływu informacji może pomóc z systematycznymi audytami ISO. Przedsiębiorca będzie bowiem mógł nie tylko szybciej, ale również łatwiej przygotować wszystkie wymagane dokumenty. Oznacza to, że uzyskanie optymalnego poziomu przepływu danych będzie możliwe tylko wtedy, gdy zostanie zdrożony system informatyczny.

Kontrolowanie stanu maszyn

Warto wiedzieć, że do najczęściej wymienianych przyczyn niskiej wydajności trzeba zaliczyć stosunkowo częste awarie maszyn. Rekomendowane jest zatem bardzo dokładne przeprowadzenie gruntownego badania swojego parku maszynowego, a następnie zadecydowanie, które z elementów będą wymagały naprawy lub wymiany.

Oczywiście każdy przedsiębiorca chciałby mieć cały czas informacje na temat tego, czy poszczególne maszyny właściwie pracują, czy przypadkiem mają przestój.

Wspomniany komfort jest możliwy dzięki zastosowaniu systemu powiadamiania świetlnego ANDON. W najprostszym możliwym ujęciu będzie on informował operatorów poprzez sygnalizację świetlną o stanie pracy poszczególnych maszyn.

Oczywiście z tego rozwiązania można skorzystać tylko w halach produkcyjnych. Bardzo istotne znaczenie ma także analiza stanu określonych maszyn na podstawie historycznych danych. Warto również monitorować maszyny, które są podatne na różnego rodzaju awarie.

Artykuł powstał we współpracy z shemeck.pl