Odprawa celna dotyczy tylko towarów, które sprowadzane są spoza krajów Unii Europejskiej. Jest podstawową procedurą, którą musi przejść każdy zamówiony towar, aby dotrzeć w ustalone miejsce. W tym artykule przybliżymy temat odprawy celnej i podamy najważniejsze dokumenty, które są potrzebne do bezproblemowego przetransportowania towarów przez granice.

Odprawa celna dotyczy tylko towarów, które sprowadzane są spoza krajów Unii Europejskiej. Jest podstawową procedurą, którą musi przejść każdy zamówiony towar, aby dotrzeć w ustalone miejsce. W tym artykule przybliżymy temat odprawy celnej i podamy najważniejsze dokumenty, które są potrzebne do bezproblemowego przetransportowania towarów przez granice.

Potwierdzenie płatności

Ciężko jest określić, co jest najważniejsze, ale są dokumenty, które zawsze będą potrzebne podczas odprawy celnej. Jednym z nich jest świadectwo płatności. To podstawowy dokument, który wymagany jest przez urzędy celne. W ten sposób sprawdzają one transparentność kontraktów przewozowych. Istotne są między innymi wartości na fakturach, które muszą zgadzać się z realnymi kosztami pozyskania towaru. Problem może się pojawić, gdy urzędnicy celni zauważą nieścisłości, np. płatność za towar jest niższa niż na fakturze. Dla władz oznacza to próbę uniknięcia opłaty podatku VAT oraz cła, co może przyczynić się do wielu problemów nie tylko związanych z blokadą transportu towaru, lecz także z konsekwencjami finansowymi czy prawnymi. Pamiętajmy, że wyłudzenie podatku VAT i cła jest przestępstwem karno-skarbowym.

Faktury handlowe

Obligatoryjny dokument, który zawsze sprawdza odprawa celna to przede wszystkim faktura handlowa. W niej dostępne są wszelkie informacje dotyczące przewożonego towaru. Musi być ona w pełni przetłumaczona na język polski. To właśnie z niej urzędnicy odczytują między innymi, ile jest towaru, jaką drogę pokonał załadunek i jaką ma wartość. Taka odprawa celna służy do przyporządkowania taryfy celnej, która pozwala na wyliczenie cła i stawki VAT, czyli opłat, które trzeba zapłacić, aby otrzymać towar zgodnie z prawem. Zamiast faktury handlowej można przekazać urzędnikom celnym takie dokumenty jak listy przewozowe, listy załadowcze, AWB, SWB, Switch B/L czy też Telex Release.

Świadectwo pochodzenia

Świadectwo pochodzenia to inaczej Certificate of Origin, czy też w skrócie COO. Zadaniem tego dokumentu jest potwierdzenie pochodzenia towaru. Dzięki niemu urzędnik celny może sprawdzić, z którego konkretnie kraju towar był transportowany. Ważne jest to pod względem prawnym, ponieważ wywóz niektórych towarów z wielu krajów jest nielegalny. W ten sposób sprawdza się, czy towar jest bezpieczny i legalnie transportowany oraz ocenia się wysokość opłat, czyli cła i stawki VAT. Świadectwo pochodzenia nie jest potrzebne, jeśli pochodzenie towaru jest wykazane w oficjalny sposób na fakturze handlowej.

Certyfikat CE do specjalnych towarów

Odprawa celna niektórych towarów wymaga tak zwanego certyfikatu CE. Ten dotyczy spełniania norm Dyrektywy Nowego Podejścia, czyli zgodności, jakości i bezpieczeństwa towarów, które trafiają na rynek Unii Europejskiej. Do produktów, które muszą mieć certyfikat CE, należą: wszelkie wyroby medyczne, kotły wodne, sprzęty elektryczne i elektroniczne, koleje linowe, akcesoria do kolei linowych, środki ochrony osobistej, urządzenia gazowe, zabawki dla dzieci do 14 roku życia, sprzęty radiowe i telekomunikacyjne, maszyny, dźwigi, windy, urządzenia medyczne, materiały wybuchowe dopuszczone do użytku cywilnego, chłodziarki i zamrażarki domowe i sprzęty gazowe.

Świadectwo CITES

W przypadku importu fauny, roślin i części pochodzenia zwierzęcego bądź roślinnego, potrzebne jest świadectwo CITES. Dotyczy ono zarówno żywego, jak i martwego towaru. W nim określona jest zarówno zgoda na wywóz takiego towaru z danego kraju, jak i pozwolenie na przywóz na terytorium innego Państwa. W tym dokumencie musi się znaleźć między innymi nazwa i adres eksportera oraz importera, opis okazów, całkowita ich ilość, nazwa organu wydającego, numer świadectwa, kraj pochodzenia, nazwa gatunkowa oraz numer pozwolenia na przewóz towaru.

Artykuł powstał we współpracy z Prilo.com