Kody pocztowe funkcjonują w wielu krajach i podobnie jak w Polsce służą do precyzyjnego określenia adresu. Kod pocztowy przydaje nam się jednak nie tylko w momencie adresowania listu lub paczki. Wpisujemy go w wielu drukach urzędowych, umowach, czy formularzach internetowych. Znajomość kodów pocztowych jest dzisiaj niezbędna, dlatego warto znać kilka faktów na ich temat, które ułatwią nam ich stosowanie.

Kody pocztowe funkcjonują w wielu krajach i podobnie jak w Polsce służą do precyzyjnego określenia adresu. Kod pocztowy przydaje nam się jednak nie tylko w momencie adresowania listu lub paczki. Wpisujemy go w wielu drukach urzędowych, umowach, czy formularzach internetowych. Znajomość kodów pocztowych jest dzisiaj niezbędna, dlatego warto znać kilka faktów na ich temat, które ułatwią nam ich stosowanie. 


Co się kryje pod ciągiem cyfr kodu pocztowego?

Kod pocztowy w Polsce ma postać 5-cyfrową i zapisuje się go z myślnikiem w formacie: 00-000. 


Najważniejsza jest pierwsza cyfra kodu pocztowego, która wskazuje okręg pocztowy obejmujący tereny województw wg podziału administracyjnego z lat 70. XX w.:


 • 0 – okręg obejmujący woj. warszawskie
 • 1 – woj. olsztyńskie i białostockie
 • 2 – woj. lubelskie i kieleckie
 • 3 – woj. krakowskie i rzeszowskie
 • 4 – woj. katowickie i opolskie
 • 5 – woj. wrocławskie
 • 6 – woj. poznańskie i zielonogórskie
 • 7 – woj. szczecińskie i koszalińskie
 • 8 – woj. gdańskie i bydgoskie
 • 9 – woj. łódzkie


Warto zauważyć, że taką samą pierwszą cyfrę kodu mają niekiedy dwa województwa. Przykładowo od cyfry 2 zaczynają się zarówno kody pocztowe w województwie świętokrzyskim (np. 25-004 – Kielce, 27-600 – Sandomierz), jak i w województwie lubelskim (np. 20-019 – Lublin, 22-400 – Zamość). 


Kolejne cyfry wskazują kolejne, mniejsze obszary pocztowe – ponieważ były one określane ponad 40 lat temu, dzisiaj wiele z nich nie pokrywa się z aktualnym podziałem administracyjnym naszego kraju.


Ile kodów mają największe miasta w Polsce?

Największe miasta w Polsce niekiedy mają na całym swoim obszarze identyczne dwie pierwsze cyfry, a inne mają ich więcej. Zależy to głównie od ich wielkości. 


Te same dwie pierwsze cyfry kodu mają m.in.:

 • Białystok – 15
 • Kielce – 25
 • Rzeszów – 35
 • Katowice – 40
 • Opole – 45
 • Gdańsk – 80


Kilka największych miast w Polsce ma jednak kody pocztowe w większej liczbie wariantów, jeśli chodzi o dwie pierwsze cyfry i są to:

 • Warszawa – od 00 do 05
 • Kraków – od 30 do 31
 • Wrocław – od 50 do 54
 • Poznań – od 60 do 61
 • Łódź – od 90 do 94
 • Szczecin – od 70 do 71.


Do czego służą kody pocztowe?

System kodów pocztowych został wprowadzony w Polsce w 1973 roku i nosi nazwę Pocztowych Numerów Adresowych. Aktualna ich baza obejmuje kilkadziesiąt tysięcy unikalnych kodów, z których każdy precyzyjnie określa konkretny obszar w naszym kraju. 


Kody pocztowe mają pomagać pocztowcom w sortowaniu przesyłek i dostarczaniu ich pod właściwy adres. Sama nazwa miejscowości nie zawsze na to pozwala, ponieważ w Polsce istnieje wiele miejscowości o tej samej nazwie. Przykładowo, miejscowość Rudnik znajdziemy w co najmniej 7 województwach, a w niektórych z nich występuje ona nawet w kilku miejscach. Kod pocztowy pozwala precyzyjnie określić, o który Rudnik chodzi i tym samym właściwie dostarczyć przesyłkę. 


Jak sprawdzić kod pocztowy?

Większość z nas zna wyłącznie swój własny kod pocztowy. Mało kto orientuje się, jaki jest kod w sąsiedniej dzielnicy miasta czy w okolicznych miejscowościach, nie mówiąc już o dalszych zakątkach Polski. W sytuacji, gdy musimy wysłać list, pismo urzędowe, czy paczkę za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, musimy sami wyszukać właściwy kod pocztowy adresata, ponieważ jego wpisanie na przesyłce jest obowiązkowe.

Dzięki prostym narzędziom, jak internetowa wyszukiwarka kodów pocztowych, możemy to zrobić w kilka sekund. Warto też wiedzieć, że Poczta Polska udostępnia online Oficjalny Spis Pocztowych Numerów Adresowych – dostępny jest on tutaj:

https://www.poczta-polska.pl/hermes/uploads/2013/11/spispna.pdf.