Procesy logistyczne to przede wszystkim odpowiednio planowany przewóz towarów, mający zapewnić szybkie dostawy oraz bezpieczeństwo produktów. Składa się jednak na niego znacznie więcej istotnych zadań, jak chociażby właściwy załadunek artykułów. Kwestia ta wymaga rzetelnego podejścia i wiąże się z dużą odpowiedzialnością. Dlaczego tak jest i do kogo należy obowiązek zadbania o jego dokładne przeprowadzenie ?

Załadunek, czyli pierwszy etap przewozu

Roztropne podejście do wielu spraw już na samym początku, może pozytywnie wpłynąć na cały późniejszy ich przebieg. Nie inaczej jest w przypadku przewozu towarów. Załadunek to pierwszy etap, którego celem jest umieszczenie ładunku na środku transportowym. Jeżeli zostanie przeprowadzony sprawnie i dokładnie, a ekwipunek zostanie dobrze zabezpieczony, to cały późniejszy przebieg procesu logistycznego ma większe szanse na powodzenie. Już wtedy wyeliminowane zostaje ryzyko opóźnień, uszkodzenia towaru, czy niedopełnienia wymaganych norm kontrolnych przewidzianych w przepisach.

Odpowiedzialność podczas załadunku

Wszelkie kwestie związane z transportem towarów określa prawo przewozowe. Co do załadunku, to zgodnie z artykułem 43. ustawy stanowi ono, że jeśli umowa przewozu lub przepis prawny nie stanowią inaczej, to czynności ładunkowe należą do obowiązków nadawcy i odbiorcy. Interpretacja tego przepisu oznacza więc, że obydwie strony umowy, wymieniające się danym towarem, mogą ustalić między sobą kto będzie odpowiadał za załadunek ciężarówki, samochodu towarowego, czy promu. Z uwagi na to, że odbiorca nie zawsze jest w stanie sam zadbać o załadunek, to czynności tej zazwyczaj dokonuje nadawca, który posiada odpowiednie ku temu narzędzia w postaci szeroko pojętego sprzętu ładunkowego. W realizacji zadania powinien mu pomóc przewoźnik, czyli podmiot pośredniczący między nadawcą i odbiorcą. Według prawa jest on zobowiązany do aktywnego uczestniczenia w procesie załadunku i jego realizacji. Takie rozwiązanie ma zapewnić, na tyle na ile to możliwe, jak najbardziej prawidłowy załadunek, zgodny z wszelkimi wytycznymi dotyczącymi chociażby rozmieszczenia bagażu. Co ważne, nie bierze on jednak pełnej odpowiedzialności za jego przebieg i jest z niej zwolniony, gdy potencjalne szkody powstałe w skutek rozmieszczania i operowania towarem były spowodowane przez nadawcę lub odbiorcę.

Załadunek, a rozładunek - jaka różnica ?

Właściwie tak jak i w przypadku załadunku, rozładunek będzie podlegał dokładnie tym samym przepisom. W związku z tym za czynności rozładunkowe mogą być odpowiedzialne obydwa podmioty, z tym że najczęściej z uwagi na dogodniejsze warunki i charakter w transakcji, będzie to odbiorca. Co ważne, znowu duża rolę odgrywa tu przewoźnik, który jako wykwalifikowany przedstawiciel branży powinien wspomóc pracę nabywcy, tak aby cała operacja miała właściwy przebieg. W tym przypadku załadunek i rozładunek nie różnią się zatem niczym szczególnym z punktu widzenia prawnego.

Jak więc widać odpowiedzialność za załadunek to dość złożony element procesu logistycznego, który da się jednak zrozumieć. Wszystko opiera się na właściwiej interpretacji przepisów, które stanowią podstawę wszystkich czynności przewozowych.

Artykuł powstał przy współpracy z serwisem www.skrzynietransportowe.eu