Nawożenie dolistne odgrywa bardzo ważną rolę w uprawach rolniczych większości gatunków roślin. Pozwala na szybkie dostarczenie składników mineralnych, dzięki czemu może być stosowane w formie oprysków interwencyjnych. Skuteczność takiej suplementacji wynika też z formy składników odżywczych, którą tworzą między innymi minerały w postaci łatwo przyswajalnych chelatów.

Nawożenie dolistne a dostępność mikroelementów


Nawozy mikroelementowe stanowią podstawę suplementacji roślin uprawnych. Stosowanie ich jest niezbędne zarówno w celu zapewnienia plantacji odpowiednich warunków rozwoju, jak i uodpornienia poszczególnych osobników na warunki środowiskowe. Zalicza się do nich między innymi poprawa odporności na stres wywołany przez suszę czy przymrozki, którą zapewniają nawozy potasowe. Mikroelementy, takie jak bor, cynk, mangan czy miedź, polepszają też zimotrwałość ozimin przez ułatwianie gromadzenia cukru czy wzmacnianie systemu korzeniowego roślin.


Przewaga, jaką mają nawozy dolistne nad doglebowymi, polega przede wszystkim na dostępności mikro- i makroelementów dla roślin. Pozyskiwanie ich przez korzenie wymaga długiego i często utrudnionego transportu od systemu korzeniowego do określonych części roślin. Na intensywność tego transportu wpływa też dostępność wody w środowisku. Ponadto pierwiastki znajdujące się w glebie są dobrze przyswajalne jedynie w środowisku, którego pH wynosi 6,2–7. W glebach o pH spomiędzy tego przedziału pierwiastki są znacznie mniej dostępne, co – pomimo nawożenia doglebowego – może powodować ich niedobory. Nawozy dolistne znacznie zwiększają ich podaż.

 

Jakie korzyści niesie dolistne dokarmianie roślin?    

 

Dokarmianie dolistne jest przede wszystkim wysoce efektywne. Wynika to z faktu, że mikro- i makroelementy podczas oprysków trafiają bezpośrednio na liście, łodygi czy pąki kwiatów. W efekcie cenne pierwiastki są absorbowane natychmiast po aplikacji. Argumentami, które przemawiają za stosowaniem nawożenia dolistnego, są przede wszystkim:

  • natychmiastowe przyswajanie pierwiastków przez rośliny z pominięciem długiej drogi transportu od korzeni do stożka wzrostu,
  • podawanie nawozów bezpośrednio w miejsce ich wykorzystania,
  • aplikacja łatwo przyswajalnych składników w formie chelatów,
  • poprawa wchłaniania przez rośliny tzw. pierwiastków niemobilnych takich jak bor (B), mangan (Mn) czy żelazo (Fe),
  • możliwość stosowania oprysków interwencyjnych, w chwili pojawienia się objawów niedoboru konkretnych mikro – i makroelementów.

 

Stosowane dolistnie chelatowane nawozy mikroelementowe niosą też wiele korzyści dla prawidłowego przebiegu rozwoju roślin oraz efektywności upraw. Umożliwiają wyrównywanie niedoborów pierwiastków, niezbędnych roślinom do prawidłowego przebiegu procesów metabolicznych oraz produkcji biomasy. Nawozy potasowe usprawniają gospodarkę wodną, korzystnie wpływają na strukturę tkanek oraz odpowiadają za asymilację dwutlenku węgla.  Nawozy dolistne z miedzią zapobiegają wyleganiu roślin, dzięki zwiększonej syntezie lignin. Natomiast miedź, mangan i cynk, poprawiają wykorzystanie oraz przetwarzanie azotu.