Transport leków powinien przebiegać zgodnie z wymogami i przepisami, które zostały zawarte w przepisach ustawy z 2001 roku. Są one podatne na czynniki zewnętrzne, mogą więc bardzo szybko zmienić swoje właściwości, a co za tym idzie - również działanie. Dowiedz się, jak wygląda przewóz farmaceutyków.

Rodzaje przewozów leków

Obrót leków dzieli się na hurtowy oraz detaliczny. Przewóz hurtowy polega na bezpośrednim dostarczeniu leków, czyli od punktu nadania do punktu odbioru. Jeśli konieczny jest przeładunek, może on odbywać się jedynie w komorze przeładunkowej. Przewóz hurtowy może być prowadzony przez hurtownie, a także składy celne i konsygnacyjne produktów leczniczych.

Przewóz detaliczny to zaopatrywanie w produkty ostatecznego odbiorcy. Mowa tu przede wszystkim o aptekach, punktach aptecznych, a także sklepach zielarsko-medycznych. 

Wymogi dotyczące transportu leków

Leki przewożone są transportem chłodniczym. Jest to usługa, która jak sama nazwa wskazuje - wymaga przewozu w chłodniach. Istnieją specjalne samochody posiadające wspomniane chłodnie, a także izotermy. Pojazdy te posiadają najczęściej regulowaną podłogę, dzięki której możliwe jest umieszczenie leków na dwóch poziomach. Możemy spotkać się również z chłodniami posiadającymi tzw. grodzie. Pozwalają odizolować od siebie dwie komory, w których panują różne temperatury. 

Transport leków powinien umożliwiać identyfikację produktu leczniczego, a także jego nadawcy oraz odbiorcy. Służą do tego różnego rodzaju dokumenty - między innymi karty przewozu. Ponadto, bardzo ważne jest zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem, skażeniem, uszkodzeniem bądź kradzieżą. Temperatura nie jest jedynym parametrem, który ma tak duże znaczenie w transporcie leków. Bardzo ważna jest również wilgotność, powinna być prawidłowa. Przewóz w odpowiedniej temperaturze oraz wilgotności musi zostać udokumentowany w oparciu o dane z urządzeń pomiarowych.

Odpowiedzialność za warunki przewozu farmaceutyków spoczywa zarówno na nadawcy, jak i przewoźniku. Niestosowanie się do zasad oraz przepisów stwarza niemałe zagrożenie dla odbiorcy leku. Transport powinien więc zostać powierzony profesjonalnej, rzetelnej firmie. To właśnie profesjonalnie zrealizowany przewóz chłodniczy odpowiada za stan leków, które kupujemy w aptece. 

Przeładunek - czy jest możliwy?

Istotny jest wymóg dokonywania przeładunków leków jedynie w przeznaczonych do tego komorach. Mogą one służyć do składowania leków przez nie więcej niż 36 godziny.

Leki znajdujące się w komorze muszą być zamknięte w opakowaniach transportowych, z kolei ich umieszczenie w takowej komorze powinno zostać odnotowane w dokumentacji transportowej. Każda komora przeładunkowa podlega kontroli warunków technicznych. Przeprowadza ją wojewódzki inspektorat farmaceutyczny.

Transport chłodniczy wcale nie jest prosty - przewoźnik musi spełnić wiele wymagań, a także stosować się do przepisów. Nie można tego bagatelizować, zlecając transport byle jakiej firmie.

Artykuł powstał we współpracy z pks-sa.com