Realizacja transportu międzynarodowego może odbywać się również w modelu outsourcingu. Na czym polega taka współpraca i jakie niesie ze sobą korzyści?

Coraz więcej polskich przedsiębiorstw współpracuje z zagranicznymi kontrahentami i klientami. To powoduje zwiększone zapotrzebowanie na transport międzynarodowy. Dotarcie do zagranicznych odbiorców nie wymaga jednak budowy własnej floty transportowej. Alternatywnym rozwiązaniem jest outsourcing transportu, z którego już dzisiaj korzysta kilka tysięcy firm na terenie całego kraju.

Outsourcing usług dla firm – także jako transport

Outsourcing jest jedną z najpopularniejszych form współpracy B2B, czyli odbywającej się pomiędzy dwoma przedsiębiorstwami. Dzięki niemu jedna strona świadczy usługi na rzecz drugiej, udostępniając jej przy tym własne zasoby – wyposażenie, pracowników, wiedzę i umiejętności.

Model outsourcingu posiada liczne zalety, które powodują, że aktualnie korzysta z niego tak wiele firm. To nie tylko zmniejszenie kosztów, ale również niższe ryzyko, zwiększenie konkurencyjności w branży, poprawa elastyczności działalności.

Outsourcingować można różnego rodzaj usług, w tym między innymi obsługę księgową i kadrowo-płacową, usługi sprzątania, reklamę czy usługi IT. Jako outsourcing realizowany jest również transport międzynarodowy, który odbywa się na we współpracy z firmami transportowymi.

Na czym dokładnie polega transport międzynarodowy realizowany jako outsourcing? Jakie są najważniejsze korzyści wynikające z takiej obsługi?

Transport międzynarodowy jako outsourcing – zakres obsługi

W ramach outsourcingu transportu międzynarodowego klienci zlecający usługi mogą korzystać z szerokiego wsparcia związanego z przewozem praktycznie każdego rodzaju towarów.

Firmy transportowe zajmują się wówczas realizacją przewozów całopojazdowych, ale również drobnicowych w przypadku mniejszych ładunków. Również istnieje możliwość przewozu ładunków nienormatywnych, na przykład o zwiększonych gabarytach, ładunków wymagających kontrolowanej temperatury, a także ładunków niebezpiecznych, które podlegają konwencji ADR.

Rozbudowana flota, którą dysponują firmy prowadzące transport międzynarodowy jako outsourcing, pozwala na indywidualne dopasowanie do konkretnych zadań, a tym samym wypełnienie ich zgodnie z wymaganiami klientów – szybko, sprawnie, a także bezpiecznie.

Oczywiście, firma transportowa zajmuje się kompleksowym prowadzeniem transportu, co włącza nie tylko sam przewóz, ale również planowanie optymalnych tras, załadunek i rozładunek towarów, formalności związane z transportem do różnych krajów europejskich oraz na innych kontynentach. Możliwe jest również korzystanie z usług magazynowania.

Korzyści wynikające z outsourcingu transportu międzynarodowego:

  • obniżenie kosztów związanych z transportem międzynarodowym
  • kompleksowe wsparcie związane z realizacją transportu
  • większa elastyczność w zakresie dopasowania struktury transportu do potrzeb firmy
  • łatwiejsze dopasowanie transportu do aktualnych wymogów przedsiębiorstwa
  • dostęp do dodatkowych usług, na przykład magazynowania
  • profesjonalne zarządzanie transportem
  • zwiększenie konkurencyjności w branży
  • długofalowe zwiększenie zysków

Te wszystkie korzyści powodują, że transport międzynarodowy coraz częściej realizowany jest w modelu outsourcingu. Na taką współpracę decyduje się wiele firm, które pragnie poszerzyć zakres swojej działalności o inne kraje – bez konieczności budowy własnego zaplecza transportowego.

Artykuł powstał we współpracy z firmą stan-trans.com.pl oferującą transport krajowy i międzynarodowy.